Sunday 14/04/2013
Location: Sassari, Italy Contact: ()

K1 INTERCONTINENTAL TITLE Kg -62,200

On April 14th 2013 in Sassari (Italy)

K1 Intercontinental Title (Kg -62,200):

ALESSANDRO RAMAZZOTTI (Italy) Vs MIRSAD DENJALIC (Croatia)


Mirsad Denjalic (Croatia)